Doneerknop

Recht op inzage persoonsgegevens

Inzage vragen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene het recht om controle uit te oefenen op de door de NVSP van u verwerkte en opgeslagen persoonsgegevens. In het NVSP-privacybeleid kunt u inzien op grond waarvan de NVSP uw gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens de NVSP van u heeft verwerkt. (www.nvsp.nl/privacybeleid)

Op grond van de AVG heeft u het recht de NVSP te verzoeken om inzage te verstrekken over de van u verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien (art.15 AVG), te wijzigen/rectificeren (art 16 AVG), te wissen (art 17 AVG) of om de verwerkte persoonsgegevens te beperken art.18 AVG) Aan de verstrekking van de door u gevraagde informatie zijn geen kosten verbonden.

 

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Login