Bisonspoor 3002 - B505 Bison Office Space, toren Berlin 4e etage 3605 LT Maarssen +31 346 - 556 376 Ma-Vr: 09:00 - 17:00 uur

Klachtenprocedure NVSP

De NVSP is er voor haar leden. Wij doen er alles aan om onze leden te informeren, te helpen en van dienst te zijn waar mogelijk. Natuurlijk kan er eens iets mis gaan of anders lopen dan bedoeld of afgesproken. Dat kan voor u aanleiding zijn om verhaal te halen of een klacht in te dienen.Wij horen graag van u of iets beter of anders kan en stellen het daarom zeer op prijs als u ons hierover informeert. Om snel tot een passend antwoord of een juiste oplossing te komen, hebben wij een even heldere als eenvoudige klachtenprocedure:

U kunt uw klacht of opmerkingen op twee manieren indienen:

  1. Schriftelijk: NVSP, Postbus 6, 3600 AA Maarssen
  2. Per e-mail:
  3. Klachten zonder afzender (anoniem) worden niet in behandeling genomen.
  4. Wij registeren elke klacht en komen z.s.m. (uiterlijk binnen 6 weken) met een reactie.
  5. Er zal samen met de persoon die de klacht indient (de klager) en de persoon tegen wie de klacht is ingediend een oplossing worden gezocht. Het bestuur van de NVSP stelt hiervoor een klachtenfunctionaris aan. Deze brengt beide partijen met elkaar in contact, nadat er contact is geweest met de klager.
  6. Mocht bovenomschreven stap niet leiden tot de gewenste oplossing én de klager is lid van de NVSP, dan wordt de klacht in overleg met de klager afgehandeld volgens het hierbij gesloten Reglement Klachtencommissie PGO. Voor niet leden - betrokkene of derde - volstaat de onder lid 4 beschreven regeling.
  7. Het oplossen van een klacht is ons eerste doel. Het verbeteren van onze dienstverlening n.a.v. een klacht is het volgende doel. Zo werken wij ook op deze manier aan de kwaliteit van onze vereniging.
Delen op social media?
Leden Nieuwsbrief:

Abonneren op Het Kleine Ogenblikje.

Ja, ik blijf als lid van de vereniging graag op de hoogte van alles rondom NVSP via Het Kleine Ogenblikje.