Algemene Ledenvergadering

We nodigen jullie met veel plezier uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 6 april 2024. En er is meer! Dit keer vindt het allemaal plaats in het betoverende Madurodam, waar Nederland op miniatuurschaal straalt. Je bent van harte welkom vanaf 10:00 uur voor een ontspannen start van de Algemene Ledenvergadering.

Meer informatie volgt binnenkort.

 


Op 6 mei 2023 was onze algemene ledenvergadering in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen (voorheen Dierentuin Emmen). De concept notulen van 6 mei 2023 en onderliggende stukken kunt u hier op deze pagina bekijken, desgewenst kunnen zij op aanvraag per post worden toegezonden.

Agenda voor de vergadering van 6 mei 2023:

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 mei 2022
 3. Jaarverslag 2022
 4. Jaarrekening 2022 
 5. Meerjarenbeleidsplan 2023-2025
 6. Begroting 2023 
 7. Benoeming controlecommissie 2023
  • Voorstel ter vergadering
 8. Samenstelling bestuur en benoeming bestuursleden
  • Aftredend en niet herkiesbaar is Adriaan van de Graaff en in verband hiermede
  o Vacature van secretaris
  o Vacature van penningmeester
  Bij het ter perse gaan kan helaas nog geen voordracht ter benoeming in de vacatures worden gedaan
 9. Rooster van aftreden bestuur
  • 2024 Veronica Pors en Mascha Oosterbaan
  • 2025 Anneke Abma
  • 2026 Vacature secretaris en vacature penningmeester
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Item(s)

De winkelwagen is leeg

Login

Opslaan
Cookie gebruikersvoorkeuren
Wanneer u een website bezoekt, kan er informatie in uw browser worden opgeslagen of eruit worden opgehaald, voornamelijk in de vorm van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw...
Accepteer alles
Alles afwijzen
Lees verder...
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen
Hikashop
Nodig om afterekenen in de winkel
Hikashop
Winkelwagen ID
Accepteren
Afwijzen