Bisonspoor 3002 - B505 Bison Office Space, toren Berlin 4e etage 3605 LT Maarssen +31 346 - 556 376 Ma-Vr: 09:00 - 17:00 uur

Algemene Ledenvergadering

Op Zaterdag 8 Mei 2021

Namens het bestuur worden leden, ereleden, lid van verdienste en partner en/of begeleider uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten.

In verband met covid-19 zal de algemene ledenvergadering vorm worden gegeven binnen een digitale setting.

Zaterdag 8 mei 2021
van 11:00-12:30

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn, verzoeken wij u om zich uiterlijk zaterdag 1 mei 2021 aan te melden via het onderstaande formulier. Eventuele vragen en/of opmerkingen betreffende de geagendeerde zaken kunt u daarbij aangeven.

Na aanmelding ontvangt u tijdig vóór 8 mei een link, waarmee u aan de vergadering kunt deelnemen.

De agenda voor de vergadering luidt:

 1. opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. notulen van de Algemene Ledenvergadering
  1. 18 mei 2019
  2. 30 juni 2020
 3. jaarverslag 2020
 4. jaarrekening 2020
 5. meerjarenbeleidsplan 2021­ - 2023 - volgt nog
 6. begroting 2021
 7. contributieregeling per 1 januari 2022
 8. wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement - volgt nog
 9. benoeming controlecommissie 2021
  • voorstel tijdens de vergadering
 10. samenstelling van het bestuur en benoeming bestuursleden
  • terugtreden van Annemiek Heemskerk
   • In de vacature wordt ter benoeming voorgedragen Veronica Pors
  • terugtreden Johan Mooi
   • In de vacature wordt nog gezocht naar een kandidaat
  • In de bestaande vacature van secretaris wordt ter benoeming voorgedragen Adriaan van de Graaff, die deze functie zal combineren met die van penningmeester
  • Herbenoeming van Mascha Oosterbaan
 11. rooster van aftreden bestuur
  • 2022 Anneke Abma
  • 2023 Adriaan van de Graaff
  • 2024 Veronica Pors en Mascha Oosterbaan
  • 2025 vacature
 12. rondvraag
 13. afscheid terugtredende bestuursleden
 14. sluiting

De onderliggende stukken kunt u lezen door op de blauwe tekst in de agenda te klikken. Als u dat wilt, kunnen wij u de stukken ook per post toezenden.

Graag tot ziens op zaterdag 8 mei!

Adriaan van de Graaff, secretaris a.i.

Algemene Ledenvergadering

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Delen op social media?
Leden Nieuwsbrief:

Abonneren op Het Kleine Ogenblikje.

Ja, ik blijf als lid van de vereniging graag op de hoogte van alles rondom NVSP via Het Kleine Ogenblikje.