Bisonspoor 3002 - B505, 3605 LT Maarssen +31 346 - 556 376 Ma-Vrij: 09:00 - 17:00 uur
  Login   Registreren

Algemene Ledenvergadering 2023

Namens het bestuur nodig ik leden, ereleden, lid van verdienste en partner en/of begeleider uit voor de Algemene Ledenvergadering van Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten.

 Datum: Zaterdag 6 mei 2023
 Ontvangst:  Vanaf 10.30 uur
 Aanvang:  11.00 uur
 Afsluiting: 16.00 uur

Onze Algemene Ledenvergadering combineren wij dit jaar met een bezoek aan WILDLANDS Adventure Zoo Emmen (voorheen Dierentuin Emmen). De vergadering zelf wordt gehouden in het naastgelegen Atlas Theater, Raadhuisplein 100, 7811 AP Emmen. Voor informatie over de bereikbaarheid per auto en/of het openbaar vervoer, neemt u een kijkje op de website: https://www.atlastheater.nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid. Je kunt het beste parkeren op parkeerplaats Wildlands –Centrum Zuid 1,Ermerweg 28, 7812 BG Emmen.

De vergadering begint om 11.00 uur en wordt gevolgd door een lunch om 12.30 uur. Na de lunch kunt u de dierentuin bezoeken. Om 15.30 uur wordt het geheel afgesloten met een hapje en een drankje in de Ddierentuin.

De agenda voor de vergadering luidt:

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 mei 2022
 3. Jaarverslag 2022 <> ter vaststelling
 4. Jaarrekening 2022 <> ter vaststelling
 5. Meerjarenbeleidsplan 2023-2025 <> ter instemming
 6. Begroting 2023 <> ter vaststelling
 7. Benoeming controlecommissie 2023
  • Voorstel ter vergadering
 8. Samenstelling bestuur en benoeming bestuursleden
  • Aftredend en niet herkiesbaar is Adriaan van de Graaff en in verband hiermede
  o Vacature van secretaris
  o Vacature van penningmeester
  Bij het ter perse gaan kan helaas nog geen voordracht ter benoeming in de vacatures worden gedaan
 9. Rooster van aftreden bestuur
  • 2024 Veronica Pors en Mascha Oosterbaan
  • 2025 Anneke Abma
  • 2026 Vacature secretaris en vacature penningmeester
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De onderliggende stukken kunt u hier op deze pagina bekijken, desgewenst kunnen zij op aanvraag per post worden toegezonden.

 

Delen op social media?
Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Alles weigeren
Lees meer...
Analytics
Google
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen