Namens het bestuur nodig ik leden, ereleden, lid van verdienste en partner en/of begeleider uit voor de Algemene Ledenvergadering van Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten.

Op zaterdag 6 april 2024 was onze algemeneleden vergadering 

De agenda voor de vergadering luidt:

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 mei 2023
 3. Jaarverslag 2023
 4. Jaarrekening 2023
 5. Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 
 6. Begroting 2024

 7. Benoeming controlecommissie 2024
  • Henk Witte (eerste termijn)
  • Laura ter Heide-Lommers (tweede termijn)
 1. Samenstelling bestuur en benoeming bestuursleden
  • In de vacature van secretaris wordt ter benoeming voorgedragen Anne Dykstra
  • In de vacature van penningmeester wordt ter benoeming voorgedragen Herman van Huissteden
  • Aftreden bestuurslid voor wetenschappelijk onderzoek Mascha Oosterbaan
   • In deze vacature wordt ter benoeming voorgedragen Inge Raats-Hage
 • Periodiek aftredend en beschikbaar voor herbenoeming voorzitter Veronica Pors. Voorgesteld wordt Veronica Pors te herbenoemen.
 1. Rooster van aftreden bestuur
  • 2025 Anneke Abma
  • 2026 Anne Dykstra
  • 2027 Herman van Huissteden, Veronica Pors en Inge Raats
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Desgewenst kunnen zij op aanvraag per post worden toegezonden.

Anne Dykstra - Secretaris

 

 

Item(s)

De winkelwagen is leeg

Login

Opslaan
Cookie gebruikersvoorkeuren
Wanneer u een website bezoekt, kan er informatie in uw browser worden opgeslagen of eruit worden opgehaald, voornamelijk in de vorm van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw...
Accepteer alles
Alles afwijzen
Lees verder...
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen
Hikashop
Nodig om afterekenen in de winkel
Hikashop
Winkelwagen ID
Accepteren
Afwijzen