Bisonspoor 3002 - B505 Bison Office Space, toren Berlin 4e etage 3605 LT Maarssen 0346 - 556 376

Algemene Ledenvergadering

Op Zaterdag 8 Mei 2021

Namens het bestuur nodig ik de leden, ereleden, lid van verdienste en partner en/of begeleider uit voor de Algemene Ledenvergadering van Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten.

Voor zover eventuele maatregelen ter bestrijding van COVID-19 zulks niet verhinderen, willen wij bijeenkomen in De Zaanse Schans binnen de gemeente Zaandam.

De vergadering wordt gehouden in Het Zaans Museum, Schansend 7, 1509 AW Zaandam.

Het complete overzicht van de activiteiten wordt jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.

Het meerjarenbeleidsplan 2019-2023 treft u hier aan.

De (concept) Notulen algemene ledenvergadering van 30 juni 2020 treft u hier aan.

 

Delen op social media?
Leden Nieuwsbrief:

Abonneren op Het Kleine Ogenblikje.

Ja, ik blijf als lid van de vereniging graag op de hoogte van alles rondom NVSP via Het Kleine Ogenblikje.