Doneerknop

Schenken door nalatenschap

Nalatenschap en testament

In een testament wordt vastgelegd wat er met de nalatenschap (geld, huis, bezittingen en schulden) moet gebeuren na overlijden. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Een notarieel testament moet worden opgemaakt en vastgelegd door een notaris. Door het opmaken van een testament kunt u dus zelf bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt. Een van de eerste zaken daarbij om over na te denken, is aan wie, hoe en wat u wilt nalaten. Nalaten kan in de vorm van een legaat of erfstelling.

Wat is een legaat?

Een legaat is een beschikking in het testament die aangeeft dat u een vastgesteld bedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten (NVSP).

Wat is een erfstelling?

Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van de nalatenschap dat door middel van het testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u de NVSP in uw testament tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat onze vereniging in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis. De nalatenschap wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

NVSP als begunstigde

Door de NVSP in uw testament op te nemen, maakt u het ook na uw overlijden mede mogelijk dat onze vereniging verder invulling geeft aan haar doelstelling. Dat kan zijn in algemene zin, maar ook meer specifiek voor bijvoorbeeld uitgaven in het kader van het wetenschappelijk onderzoek naar Sjögren. Wanneer u bij uw overlijden de NVSP wilt bevoordelen dient u dit zoals hierboven gesteld vast te leggen in een testament. Heeft u al een testament en wilt u in deze zin nu toch nog wat doen, moet het testament via de notaris gewijzigd worden.

Over een nalatenschap moet boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag belasting worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot veertig procent van de waarde van de nalatenschap. Echter, voor een vereniging met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) zoals de NVSP wordt geen belasting gerekend. U bent er dus zeker van dat hetgeen u nalaat aan de NVSP in zijn geheel ten goede komt voor haar werkzaamheden.

Meer informatie/contact

Voor algemene vragen over nalaten kunt u ook terecht bij de Notaristelefoon. Deze is elke werkdag van 9.00 - 13.00 uur bereikbaar onder nummer 0900 3469393 (€ 0,80 per minuut).

Voor specifieke vragen en nadere informatie over nalaten aan de NVSP of voor ondersteuning bij de realisatie hiervan, kunt u contact opnemen met onze penningmeester, telefoon 030 26 901 52 of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tenslotte

Goed om nog eens over na te denken; goed om dan ook daadwerkelijk actie te ondernemen. Mocht u de NVSP willen bedenken, zijn wij u nu in leven daarvoor zeer erkentelijk!

 

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Login