Doneerknop

Schenken aan de NVSP

Sjögren treft ongeveer 1 op de 100 mensen. Het komt ongeveer 10 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en begint meestal relatief vroeg, tussen de 20 en 50 jaar.  Ondanks het veelvuldig voorkomen krijgt Sjögren relatief weinig aandacht en weinig behandelingsmogelijkheden. Het leven van een Sjögrenpatiënt is geen dag hetzelfde. Er zijn mindere dagen, maar gelukkig ook betere.

Hoewel het soms eenzaam voelt, heb je een ziekte nooit alleen. Die deel je met je partner of je gezin. Ieder heeft op zijn of haar manier behoefte aan contact of informatie. Zo houden we rekening met Sjögrenpatiënten, non-Sjögren siccapatiënten, hun naasten en andere belangstellenden.

Door uw donatie kan de NVSP op verschillende manieren contactmomenten organiseren zoals lotgenotencontacttelefoon voor leden en niet-leden die behoefte hebben aan een luisterend oor, regiobijeenkomsten, 1 keer per jaar de Landelijke Contact- en Informatiedag en webcasts over Sjögren.

ANBI

De belastingdienst heeft Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten (NVSP) aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan onze vereniging voor de donateurs en schenkers aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorts is NVSP vrijgesteld van erf- en/of schenkingsbelasting over ontvangen giften, schenkingen en/of legaten.

Eénmalige schenking

Een éénmalige schenking is van harte welkom bij de NVSP. Ook met een éénmalige schenking helpt u ons onze doelstellingen te bereiken. Als uw gift tussen de 1 en 10% van uw verzamelinkomen ligt, mag u in Nederland de gift aftrekken van de belasting. Voor een éénmalige schenking geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een minimum- en een maximumgrens. Als het jaartotaal van alle schenkingen die u doet aan een (Algemeen Nut Beogende Instellingen ANBI) meer is dan 1% procent van uw bruto inkomen, kunt u het bedrag boven die 1% van de belasting aftrekken (met een minimum van 60 euro per jaar). Het maximumbedrag dat u mag aftrekken is 10% van uw bruto inkomen. Bereken hier uw belastingvoordeel bij een gift aan de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten.

Periodiek schenken

Via de belastingdienst kunt u het periodieke gift formulier downloaden.

Helpt u ons mee Sjögren de wereld uit te helpen of een gezicht te geven?

 

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Login