Word lid van de NVSP

Lid worden

Privacy

Dit is de privacyverklaring van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 40480667.

De vereniging respecteert de privacy van al haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacy verklaringen aan te klikken.

Verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging:

  • Als u zich aanmeldt als lid of begunstiger van onze vereniging vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten.
  • Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over producten en diensten van derden die het onderwerp van onze vereniging betreffen. Uw e-mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten.
  • Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze vereniging

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw IP-adres en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Uw IP-adres maar deze is geanonimiseerd, niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina.
  • Uw e-mailadres als u berichten/vragen plaatst op deze website. uw e-mailadres als je dit aan ons communiceert.
  • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld site-registratie en forumposts)

Deze informatie wordt gebruikt:

  • Voor intern gebruik.
  • Om de inhoud van onze website te verbeteren.
  • Om de inhoud en de lay-out van onze pagina's te individualiseren voor elke individuele bezoeker.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen bij de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten Postbus 6, 3600 AA Maarssen. De inzageprocedure is vastgelegd in een regeling die u kunt opvragen bij info@nvsp.nl, danwel via bovengenoemd adres.

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk twee jaar na beëindiging van uw lidmaatschap van de vereniging/begunstiging van de vereniging uit de administratie worden verwijderd.