Award reglement

De NVSP heeft een Award ingesteld voor onderzoek naar Sjögren. De eerste Award is uitgereikt in 2012. De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt, de eerst volgende zal op 5 oktober 2024 uitgereikt worden.

Om voor de Award in aanmerking te komen moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • Het onderzoek heeft één van deze twee doelstellingen:
  • Het levert een belangrijke bijdrage aan de kennis over Sjögren.
  • Het levert een belangrijke bijdrage aan verbetering van de behandeling van Sjögren.
 • Het onderzoek is aantoonbaar innovatief en nieuw.
 • Het moet anderen inspireren tot verder onderzoek.
 • Het onderzoek is afgerond in de periode vanaf juni twee jaar vóór tot 15 mei ín het jaar van uitreiking.
 • Het onderzoek is gepubliceerd of de publicatie is door de redactie van een tijdschrift geaccepteerd in de genoemde periode in de vorm van een artikel, dan wel het proefschrift is binnen deze periode door de leescommissie goedgekeurd.
 • Het onderzoek is in Nederland of door een Nederlander of Nederlandse uitgevoerd.
 • In het onderzoek wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan het patiëntenperspectief.

De Award bestaat uit een bedrag van € 2.000,00. Te besteden naar eigen inzicht. Om in aanmerking te komen voor een nominatie kan een aanvraag ingediend worden bij de NVSP door de schrijver van het artikel, promovendus, dan wel de promotor van het promotieonderzoek.

De aanvraag wordt ingediend op een A4 en omvat de volgende onderdelen:

 • Gegevens van de onderzoeker.
 • Duur van het onderzoek.
 • De resultaten en de referenties.
 • De naam van de onderzoeksleider.
 • En de argumenten voor de nominatie.

Als bijlagen dienen een verslag van het onderzoek in lekentaal (ook ongeveer een A4), de betreffende publicatie(s) dan wel het betreffende proefschrift te worden meegestuurd.

De Award commissie nomineert maximaal drie kandidaten. Van hen wordt verwacht dat ze op de Landelijke Contact- en Informatiedag voor de leden van de NVSP een lezing houden van tien minuten over het genomineerde onderzoek. Hierna wordt de winnaar bekend gemaakt. Verder mag het publiek in de zaal stemmen voor de Ronald Hené Publieksprijs en ten slotte wordt er nog een aanmoedigingsprijs uitgereikt.

De aanvraag moet binnen zijn bij de NVSP vóór 15 mei van het jaar waarin de Award uitgereikt zal worden op de Landelijke Contact- en Informatiedag.

De nominaties worden beoordeeld door de Award commissie.
Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.

 

 

Item(s)

De winkelwagen is leeg

Login

Opslaan
Cookie gebruikersvoorkeuren
Wanneer u een website bezoekt, kan er informatie in uw browser worden opgeslagen of eruit worden opgehaald, voornamelijk in de vorm van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw...
Accepteer alles
Alles afwijzen
Lees verder...
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen
Hikashop
Nodig om afterekenen in de winkel
Hikashop
Winkelwagen ID
Accepteren
Afwijzen