Bisonspoor 3002 - B505 Bison Office Space, toren Berlin 4e etage 3605 LT Maarssen +31 346 - 556 376 Ma-Vr: 09:00 - 17:00 uur

Aanvraag tegemoetkoming drukkosten proefschrift

De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten heeft zich ten doel gesteld wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Daarom stelt de NVSP middelen ter beschikking aan artsen, onderzoekers en studenten die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek gericht op of gerelateerd aan het syndroom van Sjögren.

In dit geval gaat het om een tegemoetkoming in de kosten van het drukken van een proefschrift. De maximale vergoeding per aanvraag bedraagt € 750,--

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag vóór de promotiedatum;

  • Een samenvatting van de belangrijkste conclusies van het proefschrift in lekentaal (max. 1 A4)
  • De namen van de promotoren
  • Een begroting inclusief een overzicht van elders verkregen subsidies
  • Het bankrekeningnummer waarop de bijdrage kan worden overgeboekt.

De hoogte van het toegekende bedrag hangt af van eventuele mede subsidie-verstrekkers. Bij financiering van het proefschrift ontvangt de NVSP graag 2 exemplaren. In het proefschrift dient vermeld te worden dat het (mede) door financiering van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten tot stand is gekomen.

Betaling geschiedt na ontvangst van de schriftelijke aanvraag en goedkeuring door het bestuur van de NVSP. Bij uitzonding kan het bestuur besluiten tot een hogere vergoeding. De aanvraag moet goed gemotiveerd toegelicht worden.

Uw aanvraag kunt u richten aan:

Delen op social media?
Leden Nieuwsbrief:

Abonneren op Het Kleine Ogenblikje.

Ja, ik blijf als lid van de vereniging graag op de hoogte van alles rondom NVSP via Het Kleine Ogenblikje.