Bisonspoor 3002 - B505 Bison Office Space, toren Berlin 4e etage 3605 LT Maarssen +31 346 - 556 376 Ma-Vr: 09:00 - 17:00 uur

Aanvraag tegemoetkoming

congres-studiereisvergoeding

De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten heeft zich ten doel gesteld wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Daarom stelt de NVSP middelen ter beschikking aan artsen, onderzoekers en studenten die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek gericht op of gerelateerd aan het syndroom van Sjögren. Een congresvergoeding wordt alleen verleend als tijdens het congres onderzoeksresultaten gepresenteerd (poster of mondelinge presentatie) worden. Er kan eenmaal per kalenderjaar een vergoeding worden aangevraagd.

De maximale vergoeding per aanvraag bedraagt € 300,-. De vergoeding is voorafgaand aan het congres aan te vragen onder overlegging van de bevestiging van acceptatie van de presentatie door de betreffende congresorganisatie. Betaling geschiedt na ontvangst de schriftelijke aanvraag, de bevestiging van acceptatie van de presentatie en onder vermelding van bank-of girorekeningnummer. Ook een studiereis kan voor vergoeding in aanmerking komen. Het belang van de studiereis moet uit de aanvraag blijken. De studiereisvergoeding bedraagt maximaal € 300,- en kan eenmaal per kalenderjaar aangevraagd worden. Dus ook als al een congresreisvergoeding verleend is.

Uw aanvraag kunt u richten aan:

Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten

 

 

 

 

Delen op social media?
Leden Nieuwsbrief:

Abonneren op Het Kleine Ogenblikje.

Ja, ik blijf als lid van de vereniging graag op de hoogte van alles rondom NVSP via Het Kleine Ogenblikje.