Vragenlijst over onbegrip

Waarom begrijp je me niet?

Tijdens de afgelopen Landelijke Contact- en Informatiedag in Ede hebben we weer veel schrijnende verhalen gehoord over het onbegrip dat Sjögrenpatiënten in hun dagelijkse leven ervaren. Dit kan binnen de familie, vrienden of werkkring zijn. Wij vinden dit een belangrijk onderwerp en willen hier tijdens de volgende contactdag graag aandacht aan besteden. Om een goed beeld te krijgen van het onbegrip dat Sjögrenpatiënten ervaren, willen we jullie het volgende vragen:

Zou je kort een situatie kunnen beschrijven, waarin je onbegrip voor de Sjögren hebt ervaren?

Met deze situatiebeschrijvingen kunnen we een filmpje over onbegrip maken en op de contactdag enkele voorbeelden schetsen, die mogelijk herkenbaar zijn voor anderen. Uiteraard zullen we daarbij geen namen noemen, de privacy is volledig gewaarborgd. Om het filmpje en de contactdag goed te kunnen voorbereiden, ontvangen wij je (korte) situatiebeschrijving over onbegrip graag vóór 15 april via of NVSP, Postbus 6, 3600 AA MAARSSEN.

Mocht je het leuk vinden om in het filmpje mee te doen, mag dat natuurlijk!

Graag willen we een beeld krijgen van het onbegrip dat mensen met Sjogren het afgelopen jaar in hun omgeving hebben ervaren. Daarom willen we u vragen om iemand in uw omgeving in gedachten te nemen (bijvoorbeeld uw partner, een familielid of collega) en enkele vragen (met die persoon in uw gedachten) te beantwoorden.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Deze persoon
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Graag zouden we ook nog enkele (anonieme) achtergrondgegevens van u hebben, zodat we een beeld krijgen van wie de vragenlijst heeft ingevuld.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer