Word lid van de NVSP

Lid worden

procedure tegen zorgverzekeraars

Oproep: 
 
De NVSP heeft een verzoek gekregen om mee te werken aan een procedure tegen de zorgverzekeraars inzake de vergoeding van oogdruppels en ooggels van het merk Hylo. De producent hiervan heeft zich ook van de steun verzekerd van een prominente oogarts, nauw betrokken bij onze vereniging. De fabrikant van HYLO-COMOD®, HYLO®-GEL en vele andere bevochtigende oogdruppels zijn is voornemens om de oogdruppels ook vergoed te krijgen door de Nederlandse zorgverzekeringen. 
De wetgeving én missie/visie 2018 laat de ruimte om deze oogdruppels /gels wel vergoed te krijgen wanneer geen soortgelijk alternatief voor handen is dat daarnaast ook minder kosten met zich meebrengt. 
 
Er is al een basisprocedure gevoerd met een zorgverzekeraar en deze heeft geweigerd de oogdruppels te vergoeden wat noopt een alternatief traject te onderzoeken om wel tot vergoeding te komen. Het alternatieve traject is gebaseerd op een verzoek van één of meer private personen tot vergoeding van één (of meerdere) oogdruppelproducten van URSAPHARM bij de zorgverzekeraar te declareren.  Als de vergoeding door de zorgverzekeraar wordt geweigerd, dan volgt een klacht die door de betrokken verzekerde(n) wordt ingediend bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (“SKGZ”).  
 
Uiteraard is het verstandig is om de betrokken private personen zoveel mogelijk te ontlasten. URSAPHARM kan dat doen door de betrokkenen zowel financieel als juridisch te steunen bij de aankoop van de middelen en de klachtprocedure bij SKGZ. Dat bevordert een efficiënt verloop van de procedure. Graag willen we samen met enkele patiënten van de NVSP deze stap maken om zo voor een zo breed mogelijk pakket aan bevochtigende oogdruppels voor de droge ogen patiënten te komen. De volgende stap die wij (URSAPHARM) nu willen gaan nemen is die met patiënten. De patiënten die, al dan niet met recept van de oogarts, een verpakking HYLO-COMOD® of HYLO®-GEL gaan kopen. De bon daarna indienen bij hun zorgverzekering en afwachten of deze wordt vergoed. 
 
Uiteraard zal deze niet worden vergoed. Hier gaan we samen met de juristen van Maverick uit Amsterdam, de patiënten ondersteunen in de gang naar SKGZ. Feitelijk zullen wij alle handelingen en kosten op ons nemen om deze gang zo gemakkelijk mogelijk te maken. Op dit moment wordt een werkplanning opgesteld door de juristen van Maverick. Indien u mee zou willen werken aan het bovenstaande kunt u zich aanmelden bij Johan Mooi, e-mailadres : zorgverzekeringen@nvsp.nl. Hij zal de procedure bewaken en begeleiden. 
 
De NVSP ondersteunt de gekozen weg omdat dit ook in het belang is van leden en patiënten met het syndroom van Sjögren en mogelijk een uitweg biedt om de veel gebruikte oogdruppels en gels uiteindelijk vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar.