Links

Drogeogen

http://www.drogeogen.nl/

De belangrijkste informatie over droge ogen op één plek! Onderwerpen zijn o.a.: hoe ontstaan droge ogen, wat kunt u zelf doen aan droge ogen, hoe onderzoekt de arts droge ogen en welke behandelingen zijn er. Doe ook eens de zelftest!

Medicijnkosten

http://www.medicijnkosten.nl/

Medicijnkosten.nl geeft informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt nagaan of geneesmiddelen in het basispakket zitten en hoeveel u eventueel zelf moet bijbetalen. Ook kunt u nagaan of er een vervangend geneesmiddel bestaat zonder bijbetaling. De gegevens op medicijnkosten.nl worden maandelijks (aan het begin van iedere maand) geactualiseerd.

Lareb - Bijwerkingencentrum

https://www.lareb.nl/

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. 

Lareb voert voor het CBG een deel van de wettelijke taak uit op het gebied van de geneesmiddelenbewaking (verzamelen, registreren en analyseren van meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen door medische beroepsbeoefenaren en patiënten), zoals vermeld in de toelichting op de Geneesmiddelenwet. De analyse van meldingen leidt tot het signaleren van nieuwe kennis van bijwerkingen, die eerder niet of onvoldoende bekend was. Kennis die cruciaal is voor zorgverleners en patiënten bij de keuze voor een geneesmiddel, het mogelijk voorkomen en tijdig herkennen van bijwerkingen.

Gezondheidsplein - Droge ogen

http://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/713/droge-ogen.html

Onder normale omstandigheden produceert de traanklier vocht om je ogen te bevochtigen en te beschermen tegen uitdroging en schadelijke stoffen. Iedere keer dat je met je ogen knippert wordt er traanvocht over je ogen verdeeld. Het laagje traanvocht dat over je ogen ligt, noem je de traanfilm.

Farmacotherapeutisch Kompas

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl

Het doel van het FK is een kompas te verstrekken waarop men kan varen bij beslissingen die moeten leiden tot gepast gebruik van geneesmiddelen en farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. Middelen zonder therapeutische waarde, al zijn deze nog zo goedkoop, dienen niet te worden voorgeschreven. Het duurste middel moet, indien medisch noodzakelijk, kunnen worden toegepast.

Ieder(in)

https://iederin.nl/

Ieder(in) streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.

Consumentenbond

http://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/

Overzicht van alle zorgverzekeraars en zorgverzekeringen * Ervaringen van andere consumenten per zorgverzekeraar * Informatie over de verschillende pakketten voor de verschillende situaties * Advies over eigen risico en vergoeding. Vanaf half november zijn alle premies voor 2017 bekend en is het voor iedere Nederlander ook mogelijk om te vergelijken op de website van de Consumentenbond en daarbij de goedkoopste en beste zorgverzekering uit te zoeken.

Hoornvlies Patiënten Vereniging

http://www.oogvooru.nl/

De Hoornvlies Patiënten Vereniging heeft tot doel, het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van mensen, die lijden aan ziekten aan het hoornvlies.

ICP

http://www.icpatienten.nl/

De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging behartigt de belangen van IC-patiënten. Zij vergaren informatie over de ziekte, zorgen voor meer bekendheid over IC en brengen op diverse manieren lotgenoten met elkaar in contact voor een luisterend oor en het uitwisselen van ervaringen.

Maag Lever en Darm stichting

http://www.mlds.nl/

De Maag Lever en Darm stichting, voor mensen die op zoek zijn naar informatie over (aandoeningen van) het spijsverteringskanaal.

Nederlandse Unie van Optiekbedrijven

http://www.nuvo.nl/

De website van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven.

Patiëntenfederatie Nederland

https://www.patientenfederatie.nl/​

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiëntenorganisaties. Zij maken zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben.

NVLE

http://www.nvle.org/home

Patiëntenvereniging voor mensen met (S).L.E., Sclerodermie en M.C.T.D.

FES

http://www.fesinfo.nl/

De nationale vereniging voor fibromyalgiepatiënten.

Per Saldo

http://www.pgb.nl/

Per Saldo is dé belangenvereniging van en voor mensen met een Persoonsgebonden Budget.

Regelhulp

https://www.regelhulp.nl

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.

Reumafonds

http://www.reumafonds.nl/

Het Reumafonds is er voor bijna 2 miljoen Nederlanders met een vorm van reuma. Het Reumafonds geeft hen voorlichting, advies, steun én een stem in de maatschappij. Zij maken zich samen met hen sterk voor hun belangen bij politiek en zorg. En zij financieren en initiëren wetenschappelijk reumaonderzoek en patiëntenactiviteiten.

SRPN

https://srpn.nl/leden/

Wij zetten ons in voor alle mensen met reumatische aandoeningen in Nederland. Naast effectief kennisdelen en belangenbehartiging – op landelijk én op Europees niveau – gaan wij als leden van de SRPN aan de slag met gezamenlijke thema’s rondom reuma.

Speekselcentrum

http://www.speekselcentrum.nl/

Kennisinstituut voor patiënten met monddroogte. Bied mogelijkheid voor patiënten met het syndroom van Sjögren bij de diagnostiek en gericht advies bij monddroogte.

Thuisarts.nl

https://www.thuisarts.nl/

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 
U kunt de informatie op deze website gebruiken:

om gezond te blijven;
om klachten zelf aan te pakken;
als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult. 

Internationale Sjögren websites

Internationale Sjögren websites per land, verenigd in International Sjögren’s Network

Amerika

http://www.sjogrens.org

Argentinië

http://ssjogrenrosario.blogspot.com.ar

Australië

http://www.sjogrens.org.au

België

http://cibliga.be/

Canada

http://www.sjogrenscanada.org

Canada Qubec

http://www.sjogrens.ca

Duitsland

http://www.sjoegren-erkrankung.de

Engeland

http://www.bssa.uk.net/

Finland

http://www.sjogreninsyndrooma.fi/

Frankrijk

http://www.afgs-syndromes-secs.org

India

http://www.sjogrensindia.org

Italië

http://www.animass.org/sjogren

Japan

http://www.maeda-shoten.com/sjogren

Nieuw-Zeeland

http://www.sjogrensnewzealand.co.nz

Noorwegen

http://www.revmatiker.no

Oostenrijk

http://www.sjoegren-syndrom.at

Portugal

http://www.lpcdr.org.pt

Spanje

http://aesjogren.org/

Zuid Korea

http://www.sjogrens.or.kr

Zweden

http://sjogrensyndrom.se/

Zwitserland

http://www.sjogren.ch

Hopkins Sjögren’s Syndrome Center

http://www.hopkinssjogrens.org/