Word lid van de NVSP

Lid worden

Gezocht Bestuursleden

Uitdaging

In het vorige nummer van ’n Ogenblikje hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Hier hebben wij geen enkele reactie op ontvangen. En dat is erg jammer. Want de toekomst van de NVSP staat op het spel. Als er te weinig bestuursleden zijn, kunnen deze het werk niet meer aan en dan is er geen andere keus meer dan de vereniging op te heffen. Maar dat wilt u en willen wij natuurlijk ook niet! 

Onze voorzitter en penningmeester a.i. Nanda Lubbertsen moet het om gezondheidsredenen rustiger aan gaan doen.
En dat betekent dat we dringend op zoek zijn naar:

Secretaris
Onze secretaris Wilma Wissink te kennen gegeven dat ze haar secretariaatsfunctie om persoonlijke redenen niet voort kan zetten. Wilma blijft wel verschillende taken binnen het wetenschappelijk onderzoek doen als vrijwilliger met een gedelegeerde taak. Hier zijn we natuurlijk blij mee.

Ad Bracco Gartner, onze vorige secretaris en momenteel als vrijwilliger in de functie van Landelijk regiocoördinator verbonden aan de NVSP, heeft aangeboden tot de ALV in mei 2017 de taken van secretaris waar te nemen. Wij waarderen dit genereuze aanbod zeer. Maar dat neemt niet weg dat er op korte termijn ook een secretaris bij moet komen.

Wij doen hierbij een beroep op u: heeft u zelf interesse of weten u iemand die affiniteit heeft met Sjögren en met kwaliteiten op het bestuurlijke vlak, meld het ons door een mail te sturen naar onze tijdelijke secretaris Ad Bracco Gartner: secretaris@nvsp.nl

De algemene bestuursleden kijken naar u uit!
Een vereniging is er voor de leden, maar zonder bestuurders heeft een vereniging geen bestaansrecht meer.