Aan de leden van de NVSP in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Namens het bestuur van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten nodigen wij u van harte uit voor een regionale bijeenkomst in Heerenveen. Deze zal worden gehouden op zaterdag 30 maart

2019 in het Tjongerschans Ziekenhuis, Thialfweg 44, 8441PW  Heerenveen. (0513 685685)

Het thema zal zijn (bijzondere)tandheelkunde en implantologie en worden verzorgd door Dr. W.W.I.Kalk, kaakchirurg en implantoloog, verbonden aan het Centrum voor Bijzondere implantologie te Heerenveen. Dr. Kalk heeft zowel een geneeskundige als een tandarts opleiding en is gepromoveerd op het syndroom van Sjögren

Het voorgestelde programma is als volgt:

09:30- 10:00  uur - ontvangst met thee/koffie en een informatietafel
10:00 -10:50  uur - presentatie Dr. Kalk
10:50 -11:10  uur - pauze
11:10 -11:50  uur - lotgenotencontact

Wij stellen voor het lotgenotencontact te verdelen in drie thema’s en hierover vragen te stellen en/of met elkaar een korte discussie te voeren:

  1. Vragen over vergoedingen van kronen en implantaten, verzorgd door bestuurslid zorgverzekeringen, Johan Mooi
  2. Uw eigen Sjögren verhaal, geleid door Silva Polkerman
  3. Sjögren en toch gezond zijn, geleid door Egbert Ubbens.

Tussen 11:50 -12:15 uur willen we de bijeenkomst afsluiten.

U kunt zich tot 11 maart 2019 hieronder opgeven.

Mocht u na inschrijving toch verhinderd zijn verzoeken wij u zich dan af te melden via het landelijk kantoor, tel.0346-556376 of middels het zenden van een e-mail aan

Heeft u vragen aan Dr. Kalk over het te behandelen onderwerp of over de zorgverzekering vergoedingen aan Johan Mooi, verzoeken wij u deze met uw aanmelding in te dienen.

Als regioteam hopen wij u op 30 maart 2019 in Heerenveen te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten

Egbert Ubbens
Regiocoördinator Groningen/Friesland/ Drenthe.

Regionaal contact

Regionaal contact

Meld je aan voor de regionale contactdag.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Controleer uw E-mailadres
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer