Bisonspoor 3002 - B505, 3605 LT Maarssen +31 346 - 556 376 Ma-Vrij: 09:00 - 17:00 uur
  Login   Registreren

Behandelingen Fysiotherapie en oefentherapie

Behandelingen Fysiotherapie en oefentherapie, voorkomende op de lijst van chronische aandoeningen, blijven vergoed.

De afgelopen maanden heb ik u meerdere keren opgeroepen om uw mening te geven over de voorgestelde wijzigingen in het pakket fysiotherapie. Het ging daarbij met name over de aanspraak op de in de chronische lijst genoemde aandoeningen en de daaruit voortvloeiende aanspraak op vergoedingen vanuit de basisverzekering/ collageenziekten.

Eerstelijns fysio- en oefentherapie wordt op dit moment beperkt vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Alleen bij een limitatieve groep van (chronische) indicaties wordt deze zorg nog wel vergoed, waarbij bij de patiënten van 18 jaar en ouder de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening komen.

Deze aanspraak kan ook het geval zijn bij Sjögrenpatiënten en zoals uit de van u ontvangen reacties is gebleken wordt daarvan ook veelvuldig gebruik gemaakt.

Als NVSP, in nauwe samenwerking met de NVLE en Reuma Nederland, hebben onze bezwaren tegen de voorgenomen wijzigingen kenbaar gemaakt aan het Zorginstituut en aangegeven dat wij ons niet konden vinden in de adviezen en voorstellen.

Het Zorginstituut heeft daarop geadviseerd om vooruitlopende op de uitkomsten van het project Passende Zorg fysio- en oefentherapie geen wijziging aan te brengen in de vormgeving/inrichting van de huidige bijlage 1 bij het Besluit zorgverzekering. De wijzigings-scenario’s die aan betrokken partijen zijn voorgelegd, die tot veranderingen in de inrichting van de aanspraak zouden kunnen leiden per 1 januari 2023, kunnen niet rekenen op voldoende draagvlak en zijn binnen het gegeven kort tijdsbestek niet uitvoerbaar.

Op 11 maart 2022 is het voorstel van het Zorginstituut besproken in de Advies Commissie Pakket van het Zorginstituut. De uitkomst is dat Fysio- en oefentherapie, onder de huidige voorwaarden blijft en te vergoeden uit de basisverzekering bij bepaalde reumatische aandoeningen die niet vaak voorkomen, zoals SLE, het syndroom van Sjögren en sclerodermie.

Heeft u hierover nog vragen dan kunt u deze mailen aan onderstaand e- mail adres.

Johan Mooi

 

Delen op social media?
Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Alles weigeren
Lees meer...
Analytics
Google
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen