Afweerstoornissen en Corona

De afdeling klinische immunologie van het Erasmus MC ontvangt veel vragen van patiënten met een immuundeficiëntie (afweerstoornis), patiënten met een verminderde weerstand/afweer.

Mensen kunnen een verminderde afweer hebben door een onderliggende afweerstoornis (primaire immuundeficiëntie), aandoeningen waarbij de functie van het immuunsysteem minder goed is, denk bijvoorbeeld aan stoornissen in de functie van of verlaagd aantal antistoffen (immuunglobulinen).

Ook mensen die medicijnen gebruiken die het afweersysteem onderdrukken hebben een verminderde afweer. Voorbeelden van deze medicijnen zijn prednison, methotrexaat, azathioprine, cellcept, myfortic, rituximab, humira, infliximab.

Wij volgen het standpunt van de RIVM.

De situatie rondom COVID-19 kan snel veranderen. Daarom moet u voor de meest recente informatie de RIVM website raadplegen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Hierop staat ook actuele informatie over welke gebieden worden beschouwd als risico gebied voor besmetting met COVID-19.

Daarnaast heeft de IPOPI (Internationale Patiënten Organisatie voor Primaire Immuundeficiënties) op haar website een advies geplaatst specifiek voor patiënten met verminderde afweer. De informatie is te raadplegen op:https://ipopi.org

Hieronder hebben wij de informatie samengevat en toegespitst op patiënten met verminderde afweer:

Stop in geval van gebruik afweeronderdrukkende medicatie niet zonder overleg met uw arts met uw medicatie, gezien de risico’s van een opvlamming van de onderliggende ziekte.

Het is vooral van belang om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken door:

Algemene adviezen

Blijf zoveel mogelijk thuis, werk thuis waar mogelijk. Vermijd contact met andere mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben. Vermijd een drukke omgeving of sociale evenementen. Hieronder valt ook het bezoek aan het ziekenhuis. Daarom worden afspraken op de polikliniek in het Erasmus MC zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken. Afspraken voor medicatietoediening op de dagbehandeling (of polikliniek) gaan in overleg wel door.

(1) hygiëne maatregelen in acht te nemen:

 • was de handen regelmatig met water en zeep
 • schud geen handen
 • hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
 • blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt

(2) Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn.

Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen, ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Hierbij kunt u denken aan:

 • Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld
 • Niet op bezoek gaan bij mensen die recent (< 2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld
 • Niet op bezoek gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid
 • Bezoek aan grote gezelschappen vermijden
 • Reis indien mogelijk niet met het ov
 • Werk of studeer zoveel mogelijk thuis, of pas uw werkzaamheden aan iom uw werkgever, om kans op besmetting zo klein mogelijk te houden

Bij nieuwe klachten die kunnen passen bij een luchtweginfectie zoals hoesten, neusverkoudheid, toenemende kortademigheid of koorts is het verstandig de temperatuur te meten en in eerste instantie de huisarts telefonisch te raadplegen.

Informeer uw huisarts of andere zorgverlener altijd over welke medicatie (naam en dosering) u gebruikt.

Veel gestelde vragen

1. Moet ik mijn medicatie staken nu het risico van infectie met het Corona virus (COVID-19) toeneemt?

Vanwege de lange uitwasperiode van de meeste afweeronderdrukkende medicatie, zoals methotrexaat, azathioprine, cellcept, myfortic, rituximab, humira, infliximab is het stoppen van de medicatie voor de meeste patiënten geen goede optie, ook niet op het moment van milde of matig ernstige infecties met het Corona virus.

De beslissing kan anders zijn bij het starten van medicatie. Deze beslissing moet per individu worden afgewogen. Indien u twijfelt om te starten met nieuwe medicatie, neem dan contact op met uw specialist.

Als u temperatuurverhoging heeft, raden wij u aan de volgende gift uit te stellen totdat u heeft overlegd met uw arts.

2. Is het verstandig om voor onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis te komen?

Indien uw arts denkt dat het mogelijk is, wordt uw poliklinische controle omgezet in telefonische afspraken.

Patiënten wordt geadviseerd om:

 • 1) thuis een voorraad medicijnen te hebben;
 • 2) zoveel mogelijk thuis te blijven;
 • 3) contact met anderen te vermijden.

Indien het voor uw behandeling noodzakelijk is om naar het ziekenhuis te komen, dan wordt geadviseerd om preventieve maatregelen te nemen: was regelmatig uw handen, hoest of nies in uw ellenboog of in een tissue en gooi de tissue in de afvalbak, maak dan uw handen schoon en vermijd nauw contact met andere personen. Denk na over uw vervoermiddel naar het ziekenhuis: vermijd bussen en treinen.

3. Is het risico op infectie met het Corona virus verhoogd voor patiënten met verminderde afweer?

Mensen met verminderde afweer hebben in het algemeen een hoger risico op infecties, maar er is waarschijnlijk geen verhoogd risico op het krijgen van een Corona-infectie. Als u het Coronavirus oploopt, is er mogelijk wel verhoogd risico dat de ziekte ernstiger verloopt. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk.

4. Wanneer moet ik contact opnemen met een arts?

Neem altijd contact op met de huisarts bij:

 • Verkoudheidsklachten
 • zoals hoesten
 • neusverkoudheid
 • kortademigheid
 • koorts

De huisarts kan laagdrempelig contact leggen met de behandelend specialist.

5. Hoe neem ik contact op met de afdeling klinische immunologie?

U kunt bij vragen via e-mail contact opnemen via het e-mailadres:

Dit e-mail adres is alleen bedoeld voor niet-spoedeisende vragen

Wij willen u verzoeken alleen in dringende / acute gevallen telefonisch contact op te nemen, zodat wij hiervoor zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

 • Het telefoonnummer van de verpleegkundig specialist i.o. is 06-33330944. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 uur en 17 uur.
 • Bij vragen over uw afspraak, het maken van een (telefonische) afspraak en herhaalrecepten kunt u contact opnemen met de polikliniek Klinische Immunologie: 010-7040568

 

Item(s)

De winkelwagen is leeg

Login

Opslaan
Cookie gebruikersvoorkeuren
Wanneer u een website bezoekt, kan er informatie in uw browser worden opgeslagen of eruit worden opgehaald, voornamelijk in de vorm van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw...
Accepteer alles
Alles afwijzen
Lees verder...
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen
Hikashop
Nodig om afterekenen in de winkel
Hikashop
Winkelwagen ID
Accepteren
Afwijzen