Pilocarpine (Salagen 5 mg) ingaande 1 december 2018 weer vergoed

Zoals u allen bekend is in maart 2015 bekend geworden dat de vergoedingen voor magistraal bereide pilocarpine uit het basispakket zijn gehaald en werd het ingaande 1 januari 2016 niet meer door de zorgverzekeraars vergoed.

Als patiëntenvereniging was deze maatregel voor ons onacceptabel omdat met name veel Sjögrenpatiënten baat heeft bij het gebruik van pilocarpine, zeker bij die patiënten waar nog sprake is van rest speekselproductie. In de visie van de NVSP werd de Sjögrenpatiënt onnodig en zwaar getroffen door de maatregel.

In het televisieprogramma Radar heeft de toenmalig voorzitter Nanda Lubbersten de problematiek toegelicht. Ik ben daarna vrijwel onafgebroken bezig geweest met het zoeken naar juridische en politieke mogelijkheden om het ongedaan te krijgen.

In februari 2018 is er een uitgebreide brief over de ontstane en uiterst ongewenste situatie met betrekking tot pilocarpine verzonden aan Minister Bruins en aan de vaste Kamercommissie van VWS.

In de brief werd ook aandacht gevraagd voor een maatregel uit 2001 waarbij pilocarpine met de merknaam Salagen uit het basispakket verdween. Als reden werd opgegeven dat Salagen niet benodigd was omdat een magistrale bereiding goedkoper was. In de maatregel van 2015 werd als argument gebruikt dat de magistrale bereiding niet nodig was omdat er Salagen pilocarpine op de markt was. Hiermee was er sprake van een cirkelredenering wat als hoofdargument is gebruikt met daarnaast de ongewenst situatie van het oraal gebruik van oogdruppels.

Een antwoord en tegelijkertijd ook het besluit werd op 7 November 2018 ontvangen, waarvan ik de inhoud graag met u deel;

De minister voor Medische Zorg en Sport besloten heeft om Salagen (pilocarpine) per 1 december 2018 te vergoeden vanuit de basisverzekering. Naar aanleiding van de brief van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten heeft VWS de zaak uitgebreid tegen het licht gehouden. Er lijken op dit moment geen redenen om Salagen niet alsnog in het pakket op te nemen. Het Zorginstituut is nog steeds van oordeel dat pilocarpine werkzaam is bij de behandeling van droge ogen en droge mond bij patiënten met de ziekte van Sjögren en bij xerostomie na bestraling van hoofd en hals tumoren. Door de bijwerkingen en contra-indicaties is de toepasbaarheid van pilocarpine beperkter dan de lokale substitutiebehandeling met traanvervangende middelen of kunstspeeksel. Echter, voor de patiënten die niet uitkomen met de lokale substitutiebehandeling heeft pilocarpine oraal een therapeutische meerwaarde volgens het Zorginstituut.

Ik en met mij het NVSP bestuur zijn dan ook uitermate verheugd dat met het antwoord van de Minister de problematiek voor de genoemde patiëntengroepen hiermee tot het verleden behoort,

zeker daar waar het gaat om de Sjögrenpatiënt. Met ingang van 1 December 2018 kunt op daarom uw Salagen pilocarpine weer betrekken via de apotheek en valt de vergoeding weer onder de basisverzekering en is het niet langer voor uw eigen rekening.

Belangrijk: Mocht u voor de pilocarpine een aanvullende verzekering hebben afgesloten waarbij u geheel of gedeeltelijk werd gecompenseerd, adviseer ik u deze per 1 januari 2019 te beëindigen. U heeft tot 31 december 2018 de tijd om wijzigingen door te geven.

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen dan graag een e-mail zenden aan:

Johan Mooi, bestuurslid zorgverzekeringen & belangenbehartiging NVSP.