Actueel

Hier kunt u artikelen lezen die interessant voor u zouden kunnen zijn. Ze gaan over verschillende onderwerpen, zoals persberichten van de Patiëntenfederatie Nederland of Ieder(in), informatie over bijeenkomsten van onze zusterorganisaties, tips en nieuwtjes.

In de agenda treft u de geplande bijeenkomsten van ons aan. Daarnaast worden er activiteiten van andere organisaties genoemd, die wellicht ook voor u belangrijk of boeiend kunnen zijn.

RondReuma 2019

Kiezen in de zorg

Programma “(Ont)regel de zorg”

Zorg bij psoriasis en eczeem nader onderzocht in Zinnige Zorg-project

Premie zorgverzekeringen stijgt volgens jaar opnieuw

Terugblik SRPN besturendag 19mrt2019

Pilocarpine (Salagen 5 mg) ingaande 1 december 2018 weer vergoed

Nieuwe NVSP Brochure

Dokter vs Internet